Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm English Ant plus Teen edition trên IPhone.

Bởi phuonglk lúc 19/09/2013 16:22:23 (245 lượt xem)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm English Ant plus Teen edition trên IPhone.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm English Ant plus Teen edition trên IPhone.

1. Giới thiệu

Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh một cách chuẩn xác trong học tập và làm việc, PINGCOM đã xây dựng một bộ công cụ đầy đủ nhất trong việc học tiếng Anh trên điện thoại di động. Đây có thể coi là người bạn thân thiết cho tất cả các bạn sinh viên, một công cụ hữu ích cho những người đang đi làm, nhân viên văn phòng cần sử dụng và nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng Anh của mình.

2. Các chức năng chính

- Từ điển:

+ Từ điển thông dụng Việt-Anh, Anh-Việt.

+ Các từ điển chuyên ngành bao gồm: Kinh tế, Kĩ thuật.

- Bài học: có tích hợp sẵn hai cuốn sách ngữ pháp và từ vựng giúp người học luyện ngữ pháp và dùng từ.

- Giải trí: các game Thách thức (mô phỏng chương trình Đấu trường 100), Ô chữ (Cross Word), Treo cổ với nhưng câu hỏi bằng tiếng Anh yêu cầu bạn trả lời nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh.

- Kĩ năng:

+ Luyện kĩ năng nghe: Karaoke (nghe theo những bài hát tiếng Anh nổi tiếng), V.O.A Special English (nghe theo những bài tin tức bằng tiếng Anh) giúp bạn nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh.

+ Luyện kĩ năng đọc hiểu: đọc các bài luận, bài văn bằng tiếng Anh sau đó trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc giúp nâng cao kĩ năng đọc, dịch, hiểu.

- Giao tiếp: là danh sách các câu giao tiếp trong các tình huống cơ bản như: Travel, Cuisine, Rentals, Business ...

Đặc biệt: phần mềm English Ant plus Teen edition được PINGCOM liên tục cập nhật dữ liệu, bạn có thể chọn và tải về các phần dữ liệu mới nhất mà PINGCOM cung cấp.

3. Sử dụng English Ant plus Teen edition

3.1. Chức năng Từ điển

3.1.1. Giải thích ICON: mỗi ICON ứng với một chức năng nhỏ.

3.1.2. Hướng dẫn sử dụng cấu hình từ điển

- Cài đặt từ điển hiển thị: bạn sử dụng bộ từ điển nào thì chọn hiển thị bộ từ điển đó, các bộ từ điển không được chọn sẽ được ẩn đi.

- Thời gian kết nối: Là thời gian tối đa cho phép lấy dữ liệu phát âm từ Internet về máy.

- Bộ đệm phát âm tối đa: Thông thường quá trình phát âm là quà trình lấy dữ liệu phát âm từ trên Internet, dữ liệu phát âm này bạn có thể lựa chọn lưu vào trong bộ nhớ máy, để lần sau khi chọn phát âm không phải lấy dữ liệu phát âm từ Internet nữa. Bộ đệm này sẽ bị hủy sau khi bạn thoát chương trình.

+ Ưu điểm: khi phát âm không phụ thuộc vào mạng Internet và tốc độ đọc nhanh hơn.

+ Nhược điểm: tốn bộ nhớ.

- Từ điển mặc định: bộ từ điển mặc định là bộ từ điển được mở trước tiên khi bạn khởi động English Ant plus Teen edition.

- Lưu ý:

+ Bạn chọn vào Loa phát âm mà không phát âm được thì có các nguyên nhân sau:

-> Thứ nhất: Bạn kiểm tra âm lượng của máy.

-> Thứ hai: bạn kiểm tra kết nối Internet (GPRS, 3G, WIFI), máy phải có kết nối Internet mới có thể phát âm được. 

3.1.3. Hướng dẫn sử dụng chức năng từ điển

        

            Thông dụng                                                Chuyên ngành

   

                        Tra từ                                                     Giải nghĩa từ

 

+ Có hai tab từ điển chính là từ điển Thông dụng và từ điển Chuyên ngành ở phía trên cùng màn hình, bạn chọn sử dụng từ điển nào thì chọn vào từ điển đó.

+ Để tra từ thì bạn nhập từ cần tra vào ô tìm kiếm ở phía trên màn hình, sau đó chọn tra từ.

+ Có rất nhiều chức năng khác, mỗi chức năng là một ICON đã được giải thích ở trên.

+ Bạn chọn vào Menu chức năng để sử dụng chức năng khác sau:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu từ điển liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.

-> Xóa dữ liệu: xóa dữ liệu từ điển.

-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sử dụng.

3.2. Chức năng Sổ tay giao tiếp

3.2.1. Giao diện chính

- Giao tiếp Anh Việt, Giao tiếp Việt Anh: là danh sách các câu giao tiếp trong các tình huống cơ bản như: Travel, Cuisine, Rentals, Business ...

- Câu thông dụng Anh Việt, Câu thông dụng Việt Anh: là danh sách các câu giao tiếp được người dùng lựa chọn từ danh sách các câu giao tiếp tương ứng, hoặc do người dùng tự thêm vào.

3.2.2. Hướng dẫn sử dụng chức năng Giao Tiếp

Giải thích ICON:

    

        Topics                                          Danh sách câu giao tiếp

3.2.3. Hướng dẫn sử dụng chức năng Câu thông dụng

Giải thích ICON:

Các bước tạo câu giao tiếp:

    

B1 : Chọn câu giao tiếp                               B2 : Nhập thông tin

    

B3 : Chọn tự ghi âm                                   B4: Chọn ghi âm từ internet

 

B1. Chọn vào tạo câu giao tiếp.

B2. Bạn nhập vào Topic, English sentence, Vietnamese sentence.

-> Topic: chủ đề giao tiếp.

-> English sentence: câu tiếng Anh.

-> Vietnamese sentence: câu tiếng Việt (được dịch từ English sentence).

B3. Chọn ghi âm, có 2 lựa chọn ghi âm.

-> Pronunce by Google: chọn ghi âm giọng đọc từ Internet.

-> Self-recording: bạn tự ghi âm câu giao tiếp.

3.3. Chức năng Bài học

3.3.1. Giải thích ICON: mỗi ICON ứng với một chức năng nhỏ.

3.3.2. Tác dụng: giúp người dùng luyện học ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh. Riêng với phần học từ vựng tiếng Anh còn có bài tập luyện tập tương ứng.

3.3.3. Cách dùng

- Ngữ pháp

+ Bạn chọn vào bài học ngữ pháp tương ứng để học ngữ pháp. Ngoài ra có chức năng chọn tìm kiếm bài học ngữ pháp theo yêu cầu, để tìm kiếm bài học bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Search.

+ Bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu bài học ngữ pháp liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.

-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sử dụng.

     

Danh sách bài ngữ pháp                          Nội dung bài ngữ pháp

 

- Từ vựng

+ Bạn chọn vào bài học từ vựng tương ứng để học từ vựng. Ngoài ra có chức năng chọn tìm kiếm từ vựng theo yêu cầu, để tìm kiếm bài học bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Search.

+ Ở màn hình danh sách bài từ vựng, bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu bài học từ vựng liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.

-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sư dụng.

+ Ở màn hình nội dung bài từ vựng bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Làm bài tập: chuyển đến làm bài tập của bài từ vựng tương ứng.

+ Trong chức năng làm bài tập bạn điền bài làm vào ô trống (….) bằng cách chọn vào ô trống rồi điền bài làm vào ô "Làm bài tập" sau đó chọn vào phím Enter hoặc chọn vào ô trống khác để điền bài làm.

+ Ở màn hình bài tập từ vựng, bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Làm lại bài tập: xóa hết các kết quả bạn đã làm trước đó để làm lại bài tập từ đầu.

-> Xem đáp án: xem toàn bộ đáp án của bài tập, các đáp án sẽ được điền vào các ô trống tương ứng.

-> Xem kết quả bài làm: kiểm tra xem bạn làm đúng được bao nhiêu câu, đáp án nào sai sẽ bị gạch bỏ đi.

    

Danh sách bài từ vựng                             Nội dung bài tập

3.4. Chức năng Giải Trí

3.4.1.Game Thách thức

Giải thích các ICON.

- Tác dụng: hỗ trợ việc làm bài tập ngoại ngữ thêm sinh động, mỗi câu hỏi trong game đều là các câu bài tập tiếng Anh, bạn muốn vượt qua một game thì bạn phải trả lời được hết các câu hỏi đó.

- Cách dùng:

+ Mỗi câu hỏi được đưa ra có bốn đáp án cho bạn chọn, trong đó có một đáp án đúng và ba đáp án sai.

+ Có các sự trợ giúp 50/50, nhân đôi, phao cứu trợ đã được giải thích ở trên

+ Bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu game liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.
-> Câu hỏi tiếp: chuyển câu hỏi mới.
-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sử dụng.

3.4.2. Game Ô chữ

Giải thích các ICON:

- Tác dụng: hỗ trợ việc làm bài tập ngoại ngữ thêm sinh động, mỗi câu hỏi trong game đều là các câu bài tập tiếng Anh, bạn muốn vượt qua một game thì bạn phải trả lời được hết các câu hỏi đó.

- Cách dùng:

+ Mỗi game là một bảng gồm nhiều ô chữ xếp theo hàng dọc, hàng ngang; mỗi một ô chữ ứng với một chữ cái, khi bạn chọn sẽ có câu hỏi tiếng Anh gợi ý ứng với đáp án theo hàng dọc hay hàng ngang bảng ô chữ (DOWN: câu trả lời theo ô chữ hàng dọc, ACROSS: câu trả lời theo ô chữ hàng ngang).

+ Bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Lật toàn bộ ô chữ: tất cả các ô chữ sẽ được lật.
-> Lật một ô chữ: ô chữ sẽ được lật tại vị trí bạn chọn.
-> Chơi ván mới: chuyển sang ván chơi khác.
-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu game liên tục được cập nhật, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu từ Internet. Để sử dụng chức năng này máy bạn phải có kết nối Internet (3G, WIFI …).
-> Hướng dẫn: vào xem hướng dẫn chơi game.

3.4.3. Game Treo cổ

Giải thích các ICON:

 

- Tác dụng: hỗ trợ việc làm bài tập ngoại ngữ thêm sinh động, mỗi câu hỏi trong game đều là các câu bài tập tiếng Anh, bạn muốn vượt qua một game thì bạn phải trả lời được hết các câu hỏi đó.

- Cách dùng:

+ Mỗi câu hỏi tiếng Anh đưa ra, bạn chọn ghép các chữ cái thành câu trả lời. Nếu bạn chọn đúng chữ cái thì chữ cái đó sẽ được hiển thị lên ô trả lời, nếu bạn chọn sai thì giá treo cổ người dần được hình thành. Nếu giá treo cổ được hình thành thì bạn thua cuộc và ngược lại nếu bạn điền hết được ô trả lời mà giá treo cổ chưa được hình thành thì bạn thắng cuộc.

+Ván mới: bạn có thể bỏ cuộc một game và chọn chơi ván mới.

+ Trợ giúp: chọn để xem hướng dẫn chơi game.

+ Bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Ván mới: bạn có thể bỏ cuộc một game và chọn chơi ván mới.
-> Trợ giúp: chọn để xem hướng dẫn chơi game.
-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu game liên tục được cập nhật, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu từ Internet. Để sử dụng chức năng này máy bạn phải có kết nối Internet (3G, WIFI …).

3.5. Chứng năng Kĩ Năng

3.5.1. Karaoke

3.5.1.1. Giải thích ICON

3.5.1.2. Tác dụng: luyện nghe tiếng Anh qua các bài hát tiếng Anh nổi tiếng trên thế giới.

3.5.1.3. Cách dùng

+ Trong danh sách bài hát tiếng Anh, bạn chọn vào một bài để nghe. Ca sĩ hát đến đâu thì lời bài hát được bôi màu đến đó.

+ Bạn chọn vào Menu để sử dụng các chức năng khác:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu bài hát karaoke liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.
-> Xóa dữ liệu: xóa các bài hát trong máy, có tác dụng làm tăng bộ nhớ free của máy.
-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sử dụng.

3.5.2. VOA

VOA là những bài tin tức quốc tế với những chủ đề về sức khỏe, kinh doanh, giải trí…; được viết bằng tiếng Anh, có lời đọc tiếng Anh chuẩn.

3.5.2.1. Giải thích ICON

       

Danh mục VOA                                              Nội dung bài VOA

3.5.2.2. Tác dụng: qua đọc và nghe VOA không những giúp người học hoàn thiện kĩ năng nghe và đọc tiếng Anh chuẩn, mà còn cung cấp thêm cho người học nhiều kiến thức xã hội bổ ích.

3.5.2.3. Cách dùng

+ Có danh sách các mục tin tức, mỗi mục có nhiều bài VOA, bạn chọn vào một bài nếu có sẵn trong bộ nhớ máy thì không phải tải trên mạng về, còn không thì chương trình sẽ đưa ra yêu cầu bạn tải trên mạng về (khi tải trên mạng về máy bạn phải có kết nối Inernet).

+ Trong VOA có các chức năng khác(để xem đầy đủ các chức năng bạn chọn vào Menu) :

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu bài VOA liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.
-> Xóa tin đã tải: xóa tin VOA đã tải về.
-> Xóa danh sách tin: xóa danh sách tin VOA.
-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sử dụng.

3.5.3. Đọc hiểu

3.5.3.1. Giải thích ICON

 

      

Danh sách bài đọc hiểu                             Nội dung bài đọc hiểu

3.5.3.2. Tác dụng: với số lượng bài đọc lớn, phong phú, giúp người học luyện kĩ năng đọc hiểu bài viết tiếng Anh.

3.5.3.3. Cách dùng

+ Trong danh sách bài viết đọc hiểu, bạn chọn vào một bài, sau khi đọc và hiểu bài viết thì chọn "Menu" để hiển thị câu hỏi liên quan đến nội dung bài viết, bạn trả lời các câu hỏi đó để kiểm tra trình độ. Mỗi câu hỏi đã có sẵn các đáp án gợi ý, bạn chọn một trong các đáp án đó. Khi bạn trả lời đến câu hỏi cuối cùng phần mềm sẽ đưa ra số câu bạn trả lời đúng, đưa ra đáp án đúng.

+ Chọn Menu chức năng ở màn hình danh sách bài đọc hiểu để sử dụng các chức năng khác:

-> Cập nhật dữ liệu: dữ liệu bài đọc hiểu liên tục được PINGCOM cập nhật mới, bạn chọn vào chức năng này để cập nhật dữ liệu mới về sử dụng.
-> Hướng dẫn: bạn chọn vào chức năng này để xem hướng dẫn sư dụng.

3.5.4. Bài luận

3.5.4.1. Giải thích ICON: mỗi ICON ứng với một chức năng nhỏ.

3.5.4.2. Tác dụng: luyện kĩ năng đọc hiểu bài luận tiếng Anh.

      

Danh sách bài luận                                     Nội dung bài luận

3.6. Thông tin

- Giải thích khái niệm:

+ ID Phần mềm theo máy: là ID xác thực phần mềm.

+ Giấy phép sử dụng: là hạn sử dụng của phần mềm.

+ Phiên bản: phiên bản phần mềm.

Cảm ơn bạn đã bình luận. Mời bạn đánh giá cho sản phẩm:
Bạn có muốn tạo tài khoản để cập nhật nhiều ưu đãi không ? Đồng ýKhông, cảm ơn
10.000+ Sản phẩm
Tốt nhất cho Mẹ & Bé
Giao hàng miễn phí(*)
Nội thành Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM
Đổi hàng 15 ngày
Hoàn toàn miễn phí