Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường

Bởi KimAnh lúc 02/05/2014 09:10:18 (206 lượt xem)

Nằm đúng tư thế khi sinh nở sẽ giúp mẹ dễ dàng rặn đẻ và con chào đời an toàn.

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường

Bước 1: Mắt nhìn xuống rốn

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường 1

Bước 2: Thu cằm lại

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường 2

Bước 3: Áp sát ;ưng vào bàn đẻ

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường 3

Bước 4:Hai chân dạng ra, dùng lực tối đa

Bước 5:Tay bám chặt vào vật cần nắm

Bước 6:Phần mông cong lên phía trước

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường 4

Bước 7:Đầu gối mở rộng hết cỡ

Tư thế nằm chuẩn khi sinh thường 5