Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

12 nguyên tắc vàng cho hầu như mọi thứ trong đời

Bởi Tổng Hợp lúc 02/03/2015 11:50:35 (626 lượt xem)

Rất đơn giản thôi nhưng những nguyên tắc này chi phối hầu hết mọi việc trong cuộc sống của chúng ta, từ những việc cụ thể như nghĩa đen của chúng, cho đến những vấn đề trừu tượng hơn. Hãy dành vài phút để ngẫm nghĩ và ghi nhớ chúng...

12 nguyên tắc vàng cho hầu như mọi thứ trong đời

1. Nếu bạn mở thứ gì ra, thì bạn cũng hãy đóng nó lại.

2. Nếu bạn bật thứ gì lên, thì bạn cũng hãy tắt nó đi.

3. Nếu bạn mở khoá thứ gì, thì bạn cũng hãy khoá nó lại.

4. Nếu bạn phá hỏng thứ gì, thì bạn cũng hãy thừa nhận việc đó.

5. Nếu bạn không thể sửa chữa thứ gì, hãy gọi người khác thể làm được điều đó.

6. Nếu bạn mượn thứ gì, thì bạn cũng hãy trả nó lại.

7. Nếu bạn coi trọng thứ gì, thì bạn hãy chăm sóc cho nó.

8. Nếu bạn làm thứ gì rối tung bừa bộn ra, thì bạn cũng hãy dọn dẹp nó.

9. Nếu bạn chuyển thứ gì đi, thì bạn cũng hãy trả nó lại đúng chỗ.

10. Nếu thứ gì thuộc về người khác, hãy xin phép người đó trước khi dùng.

11. Nếu bạn không biết cách vận hành thứ gì, làm ơn hãy để nó yên.

12. Nếu không phải là việc của bạn, thì cũng đừng hỏi gì cả.