Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.
TUYỂN GẤP: 30 nhân viên Thu Ngân làm việc tại Khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 30 nhân viên thu ngân làm việc tại khu vực Hà Nội, TP. Bắc Ninh, TP. Hải Phòng để đảm bảo yêu cầu công việc.

[TUYỂN DỤNG GẤP] 30 Nhân viên Giao Nhận tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhiều nhân sự làm việc tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng GẤP: 20 Nhân Viên Bán Hàng tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên bán hàng làm việc tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Tuyển dụng gấp] Nhiều vị trí việc làm tại TP. Bắc Ninh
21/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhân sự ở nhiều vị trí công việc tại khu vực TP. Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng: 10 nhân viên Giao nhận khu vực Hà Nội
19/12/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên Giao nhận tại Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng GẤP: 20 nhân viên bán hàng làm việc tại Khu vực Hà Nội
19/12/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 20 nhân viên bán hàng tại khu vực Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng: 10 Nhân Viên, Cộng tác viên Tiếp đón Khách Hàng tại khu vực Hà Nội
19/12/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên “Tiếp đón Khách hàng” tại khu Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng: 05 nhân viên Giao nhận khu vực Tp. Hạ Long - Quảng Ninh
19/12/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 05 nhân viên Giao nhận tại TP.Hạ Long - Quảng Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng 10 nhân viên Giao nhận tại khu vực tại Hà Nội
29/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên Giao nhận tại Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển gấp 05 nhân viên Thu ngân làm việc tại Khu vực Linh Đàm – Hà Nội
29/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 03 nhân viên thu ngân làm việc tại khu vực Linh Đàm – Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng 10 Nhân Viên, Cộng tác viên Tiếp đón Khách Hàng tại khu vực Linh Đàm – Hà Nội
29/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên “Tiếp đón Khách hàng” tại khu vực Linh Đàm – Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng 20 nhân viên bán hàng làm việc tại Khu vực Linh Đàm – Hà Nội
29/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 20 nhân viên bán hàng tại khu vực Linh Đàm – Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng 15 nhân viên bán hàng làm việc tại TP.Hạ Long - Quảng Ninh
24/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 15 nhân viên bán hàng tại khu vực TP.Hạ Long - Quảng Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng 10 Nhân Viên Tiếp đón Khách Hàng tại khu vực TP.Hạ Long - Quảng Ninh
24/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên “Tiếp đón Khách hàng” tại khu vực TP.Hạ Long - Quảng Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển gấp 03 nhân viên Thu ngân làm việc tại Khu vực TP.Hạ Long - Quảng Ninh
24/11/2016

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 03 nhân viên thu ngân làm việc tại khu vực TP.Hạ Long - Quảng Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

10.000+ Sản phẩm
Tốt nhất cho Mẹ & Bé
Giao hàng miễn phí(*)
Nội thành Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM
Đổi hàng 15 ngày
Hoàn toàn miễn phí