Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.
[Gấp] Tuyển dụng: 10 Nhân Viên, Cộng tác viên Tiếp đón Khách Hàng khu vực Hà Nội
20/04/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 10 nhân viên, cộng tác viên đón tiếp khách hàng làm việc tại khu vực Hà Nội để đảm bảo công việc.

[TUYỂN DỤNG GẤP] 30 Nhân viên Giao Nhận tại Hà Nội
20/04/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 30 nhân viên giao nhận làm việc tại khu vực Hà Nội để đảm bảo công việc.

Tuyển dụng GẤP: 20 Nhân Viên Bán Hàng khu vực Hà Nội
20/04/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 20 nhân viên bán hàng làm việc tại khu vực Hà Nội để đảm bảo công việc.

TUYỂN GẤP: 30 nhân viên Thu Ngân Hà Nội
20/04/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 30 nhân viên thu ngân làm việc tại khu vực Hà Nội để đảm bảo công việc.

Tuyển gấp Nhân viên bán hàng Online
20/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 05 nhân viên Bán hàng Online tại Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển gấp Lập trình viên
20/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 05 Lập trình viên tại khu vực Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KHO TẠI HÀ NỘI
20/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển 05 Nhân viên kho làm việc tại Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc....

[GẤP]Tuyển dụng 08 chuyên viên triển khai SEO – SEO Executive làm việc tại Hà Nội
20/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 08 chuyên viên triển khai SEO – SEO Executive làm việc tại Hà Nội để đảm bảo yêu cầu công việc.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO GOOGLE ADSWORD
14/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm “05 Nhân viên Quảng cáo Google Adsword’’ để đảm bảo yêu cầu công việc.

TUYỂN DỤNG 01 TRƯỞNG PHÒNG MARKETING
14/03/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển 01 Trưởng phòng Marketing để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Gấp] Tuyển dụng 20 Nhân Viên, Cộng tác viên Tiếp đón Khách Hàng tại khu vực TP. Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 20 nhân viên “Tiếp đón Khách hàng” tại khu vực Hà Nội, TP. Bắc Ninh, TP. Hải Phòng để đảm bảo yêu cầu công việc.

TUYỂN GẤP: 30 nhân viên Thu Ngân làm việc tại Khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm 30 nhân viên thu ngân làm việc tại khu vực Hà Nội, TP. Bắc Ninh, TP. Hải Phòng để đảm bảo yêu cầu công việc.

[TUYỂN DỤNG GẤP] 30 Nhân viên Giao Nhận tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhiều nhân sự làm việc tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

Tuyển dụng GẤP: 20 Nhân Viên Bán Hàng tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh
22/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhân viên bán hàng làm việc tại các khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.

[Tuyển dụng gấp] Nhiều vị trí việc làm tại TP. Bắc Ninh
21/02/2017

Do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tuyển thêm nhân sự ở nhiều vị trí công việc tại khu vực TP. Bắc Ninh để đảm bảo yêu cầu công việc.