Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Chủng ngừa và chủng ngừa nhắc lại

Bởi Đồ sơ sinh lúc 13/09/2012 18:45:03 (165 lượt xem)

Để đảm bảo sức khoẻ cho con mình, bạn nên theo dõi lịch chích ngừa. Ngoài ra, việc chích ngừa nhắc lại phải theo đúng thời gian quy định thì mới có hiệu quả.

Chủng ngừa và chủng ngừa nhắc lại

Engerix B
(Viêm gan siêu vi B)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

L1

L2

L3

L4: 5 năm sau L1

ACT-HIB
(Viêm màng não mủ)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

L1

L2

L3

 

L1

 

 

L2

1liều

L4: 12th sau L3

L3: 12th sau L2 


Không

MENINGO A+ C
(Viêm màng não mô cầu)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

1liều


Mỗi 3 năm

TETRACOQ (BH-UV-HG-BL)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

L1

L2

L3

L4: 16-18 tháng

MMR
(Sởi-Quai bị-Rebeol)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

1liều

TYPHIM Vi
(Thương hàn)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

1 liều

Mỗi 3 năm

TRITANRIX-HB
(BH-HG-UV-VGB)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

L1

L2

L3

L4: 2 tuổi

VNNB B
(Viêm Não Nhật Bản B)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC

L1

L2: 1 - 2 tuần sau L1

L3: 1 năm sau L1

VARILRIX
(Thủy đậu)

SS

1th

2th

3th

4th

6th

7th

12th

15th

18th

5tuổi

NHẮC


1liều

> 13 tuổi tiêm 2 liều

 

10.000+ Sản phẩm
Tốt nhất cho Mẹ & Bé
Giao hàng miễn phí(*)
Nội thành Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM
Đổi hàng 15 ngày
Hoàn toàn miễn phí