Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Cười: Chuyên vợ chồng trước khi đi ngủ

02/05/2013 17:01:57 (197 lượt xem)

Vợ càu nhàu vì ngày nào cũng thấy chồng bóp ở trên.

Cười: Chuyên vợ chồng trước khi đi ngủ

- Em nhìn lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?

- Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?

- Em nói nhiều quá...

Mẹ vợ:

- Hai đứa có mỗi chuyện đánh răng cũng nhức đầu!