Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Trẻ sử dụng máy vi tính nhiều dễ mắc bệnh về cổ

Bởi OanhLT lúc 27/07/2012 15:48:56 (208 lượt xem)

Nghiên cứu ở học sinh lớp 10-12 của các trường học tại Tây Cape (Nam Phi) cho thấy có sự gia tăng trình trạng đau mỏi cổ khi số giờ sử dụng máy vi tính trong 1 tuần tăng.

Trẻ sử dụng máy vi tính nhiều dễ mắc bệnh về cổ

Theo các nhà khoa học thuộc Trường đại học Stellenbosh (Nam Phi), máy vi tính có thể liên quan tới đau mỏi cổ nhiều hơn chúng ta tưởng, việc sử dụng thiết bị này trong thời gian dài có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm đau mỏi cổ.

Nghiên cứu ở học sinh lớp 10-12 của các trường học tại Tây Cape (Nam Phi) cho thấy có sự gia tăng trình trạng đau mỏi cổ khi số giờ sử dụng máy vi tính trong 1 tuần tăng.

Năm 2006, nhóm nghiên cứu đã đánh giá thời gian sử dụng máy vi tính và tình trạng đau mỏi cổ của 1.073 học sinh (65% học sinh nữ) có tuổi trung bình là 16. Kết quả, gần 1/2 số học sinh (48%) học ở các trường có trang bị máy vi tính. Trong số này, 43% sử dụng máy vi tính trên 8,5 giờ/tuần. Đau mỏi cổ thường gặp hơn ở những học sinh có số giờ sử dụng máy vi tính nhiều hơn. Cụ thể là trong số những học sinh dành dưới 5 giờ sử dụng máy vi tính mỗi tuần, khoảng 16% đau mỏi cổ. Trong khi những học sinh sử dụng máy vi tính 25-30 giờ/tuần, gần 48% có đau mỏi cổ.