Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Nhật ký của Mẹ - Sếp nhỏ ra đời (phần 6)

Bởi Trần Hương lúc 21/08/2014 09:24:41 (1018 lượt xem)

Sau chuỗi ngày vất vả khó nhọc mang nặng, là niềm hạnh phúc khi chào đón hoàng tử nhỏ ra đời. Tuy nhiên, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu ở đây, khi mà cục cưng đã trở thành "sếp nhỏ" của mẹ. Hãy xem tiếp các truyện tranh cực kỳ đáng yêu của mẹ Kawa Chan nhé

Nhật ký của Mẹ - Sếp nhỏ ra đời (phần 6)

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ - ngày đầu tiên về tay các thần dânj

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ - hướng dẫn pha sữa

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ - ăn và ngủ

Nhật ký của mẹ: Sếp nhỏ - ngủ và ăn